Het nut van een Linux Health Check

Veel zorgverzekeraars bieden als onderdeel van hun basisverzekering de mogelijkheid om je gezondheid periodiek te laten onderzoeken. Dit lijkt op het eerste gezicht een nogal vreemd aanbod, want een zorgverzekering heeft toch vooral als doel om de kosten te dekken wanneer je ziek bent en medicatie of behandelingen nodig hebt om weer beter te worden. Je kunt je dan ook afvragen waarom er iedere maand een stukje van je premie wordt gebruikt voor het aanbieden van medisch onderzoek terwijl je helemaal niet ziek bent. De voornaamste reden kan in één woord worden gegeven: preventie.

Door met enige regelmaat te onderzoeken of je nog gezond bent kom je er enerzijds sneller achter of er iets mis is en aan de andere kant kun je in sommige gevallen zelfs voorkomen dat er iets misgaat in de (nabije) toekomst. Zo zou tijdens het onderzoek naar voren kunnen komen dat er een ruggenwervel scheef zit. Je hebt er nog geen last van, maar door bezoek aan een fysiotherapeut of chiropractor wordt de wervel vlot weer recht gezet. Dat scheelt misschien wel een operatie en voorkomt de nodige pijn en hersteltijd. Bovendien wordt aanzienlijk bespaard op zorgkosten. Een operatie met bijbehorende ziekenhuisopname en revalidatie traject is immers fors duurder dan enkele behandelingen bij de fysio. De discussie over wat er met het uitgespaarde geld gebeurt valt buiten de strekking van dit blog (gaat de premie omlaag of stijgt de winst van de verzekeraar?), maar laten we positief blijven en het erop houden dat de operatiekamer nu gebruikt kan worden voor iemand die wél dringend onder het mes moet.

IT en gezondheidszorg zijn natuurlijk niet hetzelfde, maar de preventieve werking van onze IT Health Check is vergelijkbaar met die van het gezondheidsonderzoek. De “IT-doktoren” van AT Computing controleren uw Linux-omgeving op basis van een uitgebreide checklist en krijgen daardoor een goed beeld van de gezondheidsrisico's die de IT-omgeving loopt. Zijn alle OS-versies nog actueel? Hoe zit het met (security) patches? Is alles in orde op gebied van rollen en rechten? En hoe staat het met de performance van de systemen? Nadat de Linux Health Check is uitgevoerd stellen we een rapport op en plannen we een gesprek om de bevindingen te bespreken en advies te geven over de mogelijkheden om uw omgeving weer gezond te maken of gezond te houden.

Wat nu als er geen enkel verbeterpunt wordt aangetroffen? Een terechte vraag. Dit is uiteraard mogelijk. Net zoals uit een gezondheidsonderzoek kan blijken dat u volledig gezond bent. In dat geval weet u zich in ieder geval verzekerd van een Linux-omgeving die door onafhankelijke experts is gecontroleerd en goed bevonden. Zijn er wel bevindingen? In dat geval is de kans groot dat het verkregen inzicht de kosten van de Linux Health Check al snel terugverdiend. Bijvoorbeeld door het voorkomen van een storing, toegenomen inzicht en controle of het verbeteren van de performance. En de winst die dat oplevert? Die is in alle gevallen volledig voor u.

$ blog-details

  • $ categorie: linux
  • $ tools: linux
  • $ date: 2022-01-04T09:36:39 CET

Deze blogs vind je wellicht ook interessant...