Licentieperikelen

Het is de laatste maanden enigszins onstuimig in de open source wereld. Niet omdat er een nieuwe tool is gelanceerd die alle andere tools wegblaast, maar omdat twee grote spelers in de open source wereld eenzijdig en zonder voorafgaande berichtgeving de voorwaarden/spelregels rondom hun open source software hebben aangepast. Eerst was het Red Hat dat aankondigde om de broncode van hun Enterprise Linux distributie niet langer vrij beschikbaar te stellen. Vlak erna maakte HashiCorp bekend dat het restricties zet op wat je met de Community Edition van hun softwareproducten mag doen. Waarom doen ze dit en wat zijn (tot dusver) de gevolgen?

Laten we de olifant in de kamer maar meteen bij z’n slurf grijpen: beide acties zijn bedoeld om de eigen positie van de betreffende vendor te versterken en het business model van het bedrijf te bewaken of te vergroten. Plat gezegd is het dus bedoeld om meer geld te verdienen. In het geval van Red Hat lijkt dit een herhaling van zetten te zijn als we naar de historie van moederbedrijf IBM kijken. In het geval van HashiCorp speelt er wat anders. HashiCorp is weliswaar een bedrijf met ~2000 medewerkers en een notering aan de Nasdaq, maar het heeft nog nooit winst gemaakt. Met miljoenen aan geld van externe investeerders is de druk om nu toch eens zwarte cijfers te gaan produceren groot. Zo. Dan hebben we dat maar gehad.

Redt Red Hat het?

In 2018 maakte IBM bekend dat het voor een slordige $34.000.000.000 Red Hat zou gaan overnemen. In 2019 was de overname een feit. Tot die tijd was Red Hat het grootste, zelfstandige bedrijf dat niets anders dan open source software maakte en leverde. Het verdienmodel van Red Hat bestaat uit het leveren van consultancy, training en support (op basis van een abonnementsmodel). Alle broncode van alle software van het bedrijf was vrij beschikbaar, ook van vlaggenschip annex stokpaard Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Zoals gebruikelijk bij dit soort overnames valt in het persbericht te lezen dat er helemaal niets aan Red Hat zou veranderen: “Red Hat's unwavering commitment to open source remains unchanged”. Dat was welgeteld ongeveer twee maanden het geval, want in september 2019 veroorzaakte Red Hat de eerste vloedgolf van kritiek in de open source oceaan door aan te kondigen dat CentOS niet langer een 1-op-1 compatibel alternatief voor RHEL zou blijven, maar CentOS Stream zou gaan worden. CentOS Stream bevindt zich sindsdien upstream ten opzichte van RHEL, waarbij het als een soort beta van nieuwe RHEL releases kan worden gezien.

Als reactie op deze stap kwam er vrij snel alternatieve distributies op de markt om de “oude” functie van CentOS over te nemen: AlmaLinux en RockyLinux. Na een tijdje ging de storm ging weer enigszins liggen, totdat Red Hat op 21 juni 2023 aankondigde de broncode van Red Hat Enterprise Linux niet langer vrij beschikbaar te maken. In plaats daarvan wordt de broncode alleen nog gedeeld met klanten van Red Hat die een abonnement op de dienstverlening (een zogeheten subscription) van Red Hat hebben.

BAM!

Binnen no-time stond de hele open source wereld op z’n kop. Van alle kanten wordt de beweging van Red Hat scherp veroordeeld en het duurde dan ook niet lang voordat er een stroom aan nieuws- en persberichten verscheen als reactie op het blog van Red Hat. Als een van de eersten kwamen AlmaLinux en RockyLinux in de lucht met een statement over hun toekomst. In dit blog wordt gedetailleerd ingegaan op de juridsche kant van de move: mag het wel licentie-technisch? De storm was dermate heftig dat Red Hat zich genoodzaakt voelde om enkele dagen na het initiële bericht een reactie te publiceren. Het bracht geen verandering in de situatie en diverse grote en kleinere partijen roerden zich. Op 10 juli verscheen dit blog van Oracle, dat als niets minder dan een directe aanval op Red Hat gezien kan worden. Last but not least reageerde SUSE middels twee berichten op de gebeurtenissen. Als eerste op 29 juni met een bericht waarin ze de beweging en de consequenties ervan evalueren. Niet veel later, op 11 juli kwam het persbericht dat SUSE ruim 10 miljoen USD steekt in het forken en komende jaren onderhouden van de laatste, publiek beschikbare RHEL software. Op die manier blijft er (nog) een vrij beschikbare, RHEL-compatibele distributie. Daar bleef het niet bij...

OpenELA

Op 10 augustus volgende meer nieuws: de Open Enterprise Linux Association is een feit. Doel van deze organisatie is te borgen dat Linux distributies voor grootzakelijke bedrijven (en overheden) "vrij/open" beschikbaar blijven. Oprichters van dit collectief: Oracle, SUSE en CIQ (RockyLinux). Ook hebben RockyLinux en AlmaLinux intussen meer gedeeld over hoe zij hun eigen toekomst zien.

RockyLinux

RockyLinux heeft ervoor gekozen om 1-op-1 compatibel te blijven met Red Hat, maar daarvoor dienen ze vanaf heden dus op een "alternatieve" manier aan de daarvoor benodigde broncode van RHEL te komen. Hiervoor huren ze een VPS waarop RHEL draait, waarmee ze dus feitelijk een RHEL subscription afnemen. Hiermee halen ze de broncode binnen om die vervolgens als basis te gebruiken voor RockyLinux.

AlmaLinux

AlmaLinux heeft besloten een andere route te gaan bewandelen. Zij beloven een ABI-compatibele distributie te blijven. Dit betekent niet dat ze 1-op-1 gelijk zullen blijven aan RHEL, maar dat ze garanderen dat applicaties die voldoen aan de vereisten om op RHEL te kunnen draaien, ook gegarandeerd op AlmaLinux kunnen draaien.

Het is nog te vroeg om de exacte gevolgen van de stappen van Red Hat te kunnen duiden en om te kunnen vaststellen of de strategie van ondermeer RockyLinux en AlmaLinux succesvol gaat zijn. Het lijkt er echter intussen wel op dat bedrijven de keuze voor de door hen gebruikte Linux-distributie heroverwegen. De toekomst zal uitwijzen wat de langetermijn gevolgen zijn voor zowel Red Hat zelf als voor SUSE, RockyLinux, AlmaLinux en/of Oralce...

HashiCorp

De tweede grote speler in de open source wereld die de hoon van de community op z'n hals heeft gehaald is HashiCorp. HashiCorp deelde op 10 augustus in een persbericht waarin het aankondigde over te gaan op een andere licentie voor haar software: Business Source License. In tegenstelling tot de wending van Red Hat met RHEL blijft de broncode van de producten van HashiCorp gewoon vrij beschikbaar. Er wordt echter wel een restrictie gezet op wat er met deze broncode gedaan mag worden door derde partijen. Op hoofdlijnen komt het erop neer dat HashiCorp het niet langer toestaat dat andere partijen concurrerende, commerciele diensten of producten leveren op basis van de community edition van hun softwareproducten: Terraform, Vault, Nomad, Consul, Vagrant etc. In de eerste alinea schetsten wel al de situatie van HashiCorp: het heeft nog nooit winst gemaakt en er zit voor miljoenen aan geld van investeerders in. De licentie-aanpassing kan dan ook worden gezien als een "noodgreep" om het bedrijfsresultaat een positieve impuls te geven. Open source is immers niet hetzelfde als liefdadigheid. De wijziging heeft voor het overgrote deel van alle gebruikers van de HashiCorp producten overigens geen enkele impact. Zolang je niet bezig bent om HashiCorp met hun eigen code te lijf te gaan vanuit je eigen onderneming, kun je gewoon lekker terraform apply -auto-approve blijven doen in je productie-omgeving. Dat geldt dus voor naar schatting 99,9% van alle gebruikers.

OpenTofu

Voor de open source community was de toelichting en belofte van HashiCorp community driven te blijven, niet genoeg. Met name Terraform moest het ontgelden en binnen enkele dagen verscheen er online een door Gruntwork geïnitieerde petitie met als doel een volledig open alternatief voor Terraform te behouden. Spoedig werd de OpenTF Foundation opgericht en steeds meer mensen en bedrijven tekenden de petitie. OpenTF stond voor Open Terraform, maar gebruik van die naam ging HashiCorp toch echt te ver. Om een juridische strijd te voorkomen, werd een stevige discussie over de nieuwe gevoerd en kwam OpenTofu als winnaar uit de bus. In Bilbao, tijdens de Open Source Summit Europe 2023, werd aangekondigd dat OpenTofu als project was aangesloten bij de Linux Foundation. Daarmee is de afsplitsing een feit en is de vraag hoe de toekomst en onderlinge compatibiliteit tussen HashiCorp Terraform en OpenTofu eruit komt te zien. Het lijkt er sterk op dat er al de nodige breaking changes aan zitten te komen, omdat OpenTofu een eigen roadmap nastreeft en diverse wijzigingen beoogd door te voeren die HashiCorp niet heeft geimplementeerd. Opmerkelijk is overigens dat OpenTofu (vooralsnog) gebruik blijft maken van HCL (HashiCorp Configuration Language), de DSL (Domain Specific Language) van HashiCorp voor al haar producten. Ook is de vraag voor hoeveel bedrijven die de community edition intern gebruiken er noodzaak is om over te stappen. Voor die situatie heeft de nieuwe licentie immers geen enkel gevolg.

Zoals al gezegd: het is nog te vroeg om een eindbalans op te kunnen maken. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er nu echt structureel veranderd is. Natuurlijk kun je bij de start een heleboel lawaai maken. Dat is ook precies wat OpenELA en OpenTofu goed hebben gedaan. De PR-machine en support van de community waren op orde. Of ze het op langere termijn daadwerkelijk gaan redden en een serieuze koerswijziging teweeg gaan brengen binnen de open source wereld, dat valt nog te bezien. Voor de reguliere gebruikers van Terraform verandert er praktisch helemaal niets. Ook de broncode blijft gewoon beschikbaar. Voor Red Hat ligt dat anders. Daar is al wat gerommel zichtbaar en hebben een aantal partijen inmiddels aangekondigd naar een andere (meer open) distributie over te stappen.

$ blog-details

  • $ categorie: linux
  • $ tools: Linux, Terraform, openTofu, Red Hat Enterprise Linux
  • $ date: 2023-09-25T09:42:39 CET

Deze blogs vind je wellicht ook interessant...